Gestió integral

Gestió integral

Amb la col·laboració de : www.gcarles.com

FISCAL

Mentre prenem un cafè, t’escoltem, ens identifiquem amb tu i valorem les teves necessitats fiscals. Ens reunim amb el nostre equip de professionals i busquem l’optimització dels impostos del teu negoci per aconseguir el màxim estalvi de la càrrega fiscal dins del marc legal. A partir d’aquí, et donem idees i solucions a la teva mida.

També et planifiquem i et preparem les presentacions de les obligacions fiscals com són:

 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
 • Impost sobre Societats.
 • Impost sobre el Valor Afegit o IVA.
 • Impostos especials.
 • Impost sobre transmissions patrimonials oneroses.
 • Impost sobre successions i donacions.
 • Declaració d’operacions intracomunitàries.
 • Confecció i presentació Intrastat.
 • Declaracions censals.

Si així ho desitges, et podem representar davant els requeriments d’Hisenda, la Inspecció Tributaria o Fiscal o altres organismes oficials.

COMPTABLE

Tant si ets un emprenedor, un autònom o una PIME, nosaltres et gestionem la comptabilitat del teu negoci perquè puguis dedicar tots els teus esforços a allò més important, vendre més.

Et gestionem la comptabilitat obtenint dades precises del control de gestió per conèixer la realitat de l’empresa i poder trobar la millor situació econòmica, financera i fiscal possible pel teu negoci.

 • Registre de totes les operacions comptables, planificació estratègica i anàlisis per activitats.
 • Amortitzacions, previsions i provisions.
 • Seguiment de la situació econòmica de l’empresa: anàlisi dels tancaments mensuals.
 • Confecció, legalització i registre de llibres oficials i comptes anuals.
 • Proposta de pagaments, control de cobraments, conciliació bancària i previsió de tresoreria.
 • Informes sobre l’evolució de l’empresa, pressupostos i control de gestió.
 • Actualització de comptabilitats endarrerides.

 

LABORAL

Les lleis laborals són molt complexes i requereixen molta atenció en tots els detalls, des de que es firma el contracte fins a la liquidació de les hores treballades per que no s’incompleixin els drets establerts.

Aquesta complexitat es deguda al fet que, normalment, cada gremi negocia beneficis o pautes especials per a cada activitat o sector, i això és molt important tenir-ho en compte, per evitar denuncies dels sindicats. Per això és important cobrir tots els aspectes de la teva activitat.

Els nostres professionals especialitzats, t’assessoraran en tots els aspectes per proposar-te la millor solució pel teu negoci.

 • Contractes
 • Nòmines
 • Assessorament continuat.
Col·laboracions

Col·laborem amb les següents institucions